نتایج جستجو برای عبارت :

کر کر ای دله خیلی وقته

در کوی تو, دلِ شکسته نمیخرند
بازار خودفروشی از ساکنان کوی توست
انگار که عقل از سرت پریده است
خود را می پرستی و ساکنان کوی خود
براي تماشاي تو, خود فروشی مقدم است
در کوی تو, ن کار قبله تواند
انگار که خدا هیچ, مصلحت هیچ . گناه , مقدم است
تو مست تر از همیشه, رد می شوی زکوی
نه نان م یبینی و نه آب فقط شراب
براي روح تو , مستی دروغ مقدم است
دراوج آگهی از حال خویشتنی ولی
دختران هرزه تن براي تو مقدم اند
تو را هیچ حسی به مقدسات نیست
خدا و کلام آن,
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
noahgkzscprc5 netz انجام دادن سيتي اسكن و ام اراي عروسک دشت و دمن مشاوره تحصیلی سایت غذا و نوشیدنی orionhyx Netz mabnamohtava مباحث مربوط به راه اندازی سایت کراس آور بحران در زمین های بیکران